Stadgar och dokument

Stadgar och dokument

Stadgar WRK

2019-02-13

KRISHANTERING

 2022-05-20

Utbildningsplan

2021-08-22

Värdegrunder

2021-06-20

Barnrättsplan

2021-06-20

Program för etik och rent spel

2021-08-22

WRK jämställdhetspolicy

2019-02-13

Säkerhet - Anläggning & lokaler

2020-08-19

Diplom - Växjö Kommun

2021-10-11

Utbetalningsblankett

2020-08-19

Olycksfall och akut omhändertagande i Wexiö Rugby Klubb

2020-08-19

DROGPOLICY

2019-09-04

Logotyp WRK

2020-08-19

Logotyp Powerzone

2020-08-19