Stadgar och dokument - Wexio Rugby Klubb

Stadgar och dokuemnt

Stadgar och dokument

Stadgar WRK

2019-02-13

WRK krishantering

2019-09-04

Program för etik och rent spel

2019-02-13

Utbetalningsblankett

2020-08-19

WRK jämställdhetspolicy

2019-02-13

Säkerhet - Anläggning & lokaler

2020-08-19

Olycksfall och akut omhändertagande i Wexiö Rugby Klubb

2020-08-19

Logotyp WRK

2020-08-19

Logotyp Powerzone

2020-08-19