Håckes cup

Håckes Cup 2022 är inställd på grund av Covid-restriktioner

Håckes cup

Håckes Cup 2022 är inställd på grund av Covid-restriktioner

När vi i höstas började planera för Håckes Cup 2022 så var vår ambition att återstarta denna turnering med ny energi och nytt tänk. Vi var i ett läge där pandemin lurade oss att tro att allt nog skulle kunna bli bra igen. Men ack, den hade andra planer.

Vi har inväntat information och utveckling kring pandemin för att skapa oss ett så solitt beslutsunderlag som möjligt och när det nu är klart vilka restriktioner som kommer gälla för idrotten en tid framåt så slår det tyvärr undan benen för våra möjligheter att genomföra Håckes Cup även i år.

Som idrottsförening kan och får vi inte genomföra cuper under nuvarande rekommendationer. Hur det kommer att se ut i Mars är det ingen som vet, men för oss måste cupen starta redan nu, med förberedelser och bokningar och det går inte. Att chansa och sedan tvingas ställa in med kort varsel är inte ett bra alternativ för oss, tyvärr.

Vi tackar för ert stöd och alla glada tillrop. Vi ser att vår turnering fyller en funktion i Svensk rugby. Det är därför vår ambition att återuppta Håckes Cup igen så snart det är möjligt.

Det är med sorg vi härmed meddelar att Håckes Cup 2022 är inställd.

Med vänlig hälsning
Stefan, Håckes Cup och Wexiö RK