Håckes cup

Uppdatering Håckes Cup, 2023 och framåt

Håckes cup

Uppdatering Håckes Cup, 2023 och framåt

Hej Rugbyvänner! Håckes cup har under 20 år varit en uppskattad samlingspunkt för Rugby-Sverige och en viktig turnering för Wexiö RK som arrangör. Tyvärr fick vi ställa in 2021 och 2022 på grund av pandemin. Trots dessa motgångar har vi har hela tiden haft som målsättning att så snabbt som möjligt återstarta turneringen och välkomna rugbylag från vår del av världen till oss i Växjö. I våras fick vi besked från Svenska Rugbyförbundet att styrelsen beslutat att inte tillåta rugbyspel på konstgräsplaner som inte godkänns enligt World Rugbys gällande regelverk. World Rugby har ett ganska omfattande regelverk där en spelplan behöver bedömas och godkännas för spel. Detta är bl.a en fråga om “Player welfare”. Wexiö RK har sedan beskedet arbetat tillsammans med Växjö Kommuns fritidsförvaltning för att få till stånd en sådan certifiering. Detta är en process där vi tyvärr har liten påverkan eller möjlighet att påskynda. Underlaget i Tipshallen (där Håckes Cup spelas) planeras dessutom att bytas ut under kommande år varför en certifiering av nuvarande underlag inte är en fråga av högsta prioritet.Sammantaget sätter detta oss i en sits där vi inte har en spelplats som är godkänd för rugbyspel vilket i förlängningen innebär att framtiden för Håckes Cup är högst osäker. Som en konsekvens av dessa beslut så kommer Håckes Cup 2023 inte att genomföras som planerat. Vi tackar för det fina stöd och uppmuntran som vi fått av alla deltagande föreningar och utövare under åren som varit. Vi hoppas vi kommer tillbaka så att vi åter kan bjuda på den fartfyllda och underhållande turnering som varit Håckes Cup signum. Wexiö RK och Håckes Cup